Üdvözöljük Napkori Jósika Miklós Általános Iskola honlapján !

Legfrissebb híreink:


Hirdetmény:

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

Tájékoztatjuk az érintett szülőket/ törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre az első évfolyamra történő általános iskolai beiratás:

Helye: Napkori Jósika Miklós Általános Iskola titkársága

Ideje:  2019. április 11. (csütörtök) 08 00 - 18 00

           2019. április 12. (péntek)     08 00 - 17 00

A 2019-ben tankötelessé vált - 2013. augusztus 31-ig született - gyermekét köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíráshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonasítót igazoló hatósági iagazolvány, TAJ kártya
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  1. óvodai szakvélemény
  2. szakértői bizottság szakértői véleménye

Diákigazolvány igényléshez szükséges: NEK azonosító ( Az igénylő az okmányirodában elkészített fénykép után egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot tölt ki, amely tartalmaz egy 16 karakterből álló NEK azonasítót, amit a diákigazolvány igénylésnél meg kell adni az ügyintézőnek, iskolatitkárnak)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás:

 

A 2019.03.12-re meghírdetett rendkívüli szülői értekezlet (egyházi iskolával kapcsolatos tájékoztató) helyszíne: Faluháza

 

 

 

Tájékoztatás:

Tájékoztatom Önöket, hogy a Napkor Nagyközség Önkormányzata képviselőtesületének 14/2018. (XII.20.) Önkormányzati rendelete alapján az étkezési térítési díj 2019 január 01-től a következőképpen alakul: 

  Nyersanyag norma (Ft) Norma áfája (27%) Intézményi téritési díj (Ft)
Tízórai 63 18 81
Ebéd 255 69 324
Uzsonna 63 18 81
Összesen: 381 105 486

                                                                                                                                                  Szilágyi Andrásné (élelmezésvezető)

 

MÁRTON-NAP

Időpontja: 2018.11.12-én 1400 óra

Helye: Napkor Kossuth út 59          

 

 

 

 

 

Kérjük adója 1 %-val támogasson minket!


 

Tisztelettel kérem amennyiben személyi jövedelemadójának 1 %-ról még nem nyilatkozott, felajánlását iskolánk javára szíveskedjen megtenni.


Név: Napkori Általános Iskoláért Alapítvány

Adószám: 18800843-1-15